Musica cum gaudio.com

O nás ...

Musica cum gaudio MCG

Vznik souboru vykrystalizoval na sklonku roku 2008 z dlouhodobé hudební spolupráce jeho zakládajících členů, studentů Akademie staré hudby při FF Masarykovy Univerzity v Brně. Historicky poučená interpretace a její popularizace je jeho základní náplní a posláním. Soubor se prozatím orientuje na duchovní hudbu 17. a 18 stol. katolické i protestantské provenience s akcentem na liturgickou vhodnost a pochopení tehdejší hudební praxe. Při citlivém zacházení může duchovní hudba i dnes plnit svou původní funkci a nebýt jen muzejní relikvií. Z toho vyplývá, že kromě koncertní činnosti, se soubor věnuje i hudbě při bohoslužbě. V budoucnu chystáme i projekty písňové a madrigalové.

Musica cum gaudio rozšiřuje své řady o další interprety podle potřebných hlasů a nástrojů pro daný projekt. Není tedy vyloučeno, že se časem rozroste o další stálé členy.


Magdalena Šmídová Turchichová Magdalena Šmídová Turchichová

soprán, mezzosoprán

Studovala zpěv ve třídě Vladimíra Richtera a Ireny Troupové na Akademii staré hudby v Brně. Navázala studiem Managementu v kultuře a Hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v současné době zabývá historií oživování staré hudby v českých zemích. Kurzy zaměřené na historicky poučenou interpretaci absolvovala u českých i zahraničních lektorů (např. Evelyn Tubb, Noemi Kiss, Robert Hugo, Marek Štryncl ad.). Kromě spolupráce s Pražským katedrálním sborem a soubory Capella Regia Praha či Opera barocca, působila v pražském nastudování opery Orfeo Claudia Monteverdiho ve Stavovském divadle. Vedle staré hudby se věnuje i soudobým skladbám českých a zahraničních autorů. Žánrově odlišný směr si vyzkoušela v divadle Semafor (inscenace Lysistráta, Sekta).


Kristýna Pangrácová FrankováKristýna Pangrácová Franková

mezzo soprán, alt

Studium na Akademii staré hudby v Brně (kde se věnovala zpěvu pod vedením Vladimíra Richtera) úspěšně zakončila v roce 2012. Spolupracovala se soubory Collegium 419, Schola Benedicta a Capella Regia Praha, účinkovala v inscenaci Monteverdiho Orfea ve Stavovském divadle. V současné době studuje zpěv soukromě u Elišky Toperczerové. Kromě autentické interpretace staré hudby se zabývá skladbami romantických autorů a klasického muzikálu. Vedle souboru Musica cum gaudio působí v uskupení Orchestr posledního dne a hraje v inscenaci Bruncvík a lev v divadle Minor.


Martin ŠmídMartin Šmíd

cembalo, varhany

uměleckým vedoucí souboru Musica cum gaudio.

Vystudoval skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě Jiřího Kolerta, Jiřího Churáčka a Bohuslava Řehoře, kde absolvoval v roce 2000. Již v rámci studia skladby se vedle zájmu o soudobé skladebné postupy začal zajímat také o díla starých mistrů a jejich kompoziční techniky. Tento zájem dále rozvíjel ve studiu Teorie a provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v oboru cembalo (Monika Knoblochová) a zpěv (Irena Troupová).

Hře na varhany se věnuje od svého mládí. Nejprve jako varhaník kostela Všech svatých v Praze – Uhříněvsi, roku 2012 byl jmenován varhaníkem a ředitelem kůru kostela Panny Marie Sněžné v Praze. V roce 2008 spolu s Magdalenou Šmídovou Turchichovou a Kristýnou Pangrácovou Frankovou založil soubor Musica cum gaudio, který se věnuje převážně české a italské hudbě 16. – 18. století. Od roku 2010 je také sbormistrem komorně smíšeného sboru Local Vocal z Roztok u Prahy. Spolupracuje i s dalšími soubory staré hudby, jako např. Ensemble 18+, Ludus musicus, Capella Regia Praha, Opera Barocca ad.

Věnuje se také katalogizaci, spartaci a realizacím starých hudebních rukopisů a realizacím novodobých premiér těchto mnohdy zapomenutých pokladů.


webmaster: ©Martin Šmíd, martinsmid(zavináč)volny.cz